За AHI Carrier

През 1952 г. Carrier е първата компания в Гърция в областта на климатизация. През 1996 г. е създадена Carrier Hellas Air-Conditioning S.A., дъщерно дружество на UTC с права за продажба и сервизна поддръжка на продуктите за климатизация с марка Carrier, Toshiba и Totaline в Гърция. Едновременно с това Carrier разширява бизнеса си на Балканите с офиси в Румъния и България. През 2009 г. дружеството е преименувано на Carrier South Eastern Europe Air - Conditioning S.A., с права за дистрибуторство в Гърция, Кипър и Балканския регион.

През първото полугодие на 2011 г., Carrier сключи споразумение за прехвърляне правата си за разпространение и следпродажбено обслужване на ОВиК системи в Гърция, Кипър и на Балканите към съществуващия джоинт-венчър AHI Carrier FZC. Компанията е преименувана с името AHI Carrier South Eastern Europe Air - Conditioning S.A. и продължава да предоставя на своите клиенти висококачествени решения за климатизация с марките Carrier и Toshiba, както и поддръжка от специализирани техници за следпродажбено обслужване, части Totaline и логистична мрежа.

Мисия

Да бъдем предпочитаната от клиентите ни марка за решения за климатизация, отопление и хладилна техника в нашия регион.

Цел

Да създадем комфортна среда за нашите клиенти независимо от климата, чрез предоставяне на решения, които поддържат изключително качество на въздуха в помещението.

Стойност

Качество и ефективност

Качеството и ефективността на нашите продукти и услуги са ангажимент към укрепване на нашата водеща позиция на пазара. Ние предоставяме дълготрайни, ефективни продукти, чиито експлоатационни характеристики надхвърлят очакванията на нашите клиенти.

Иновация

Ние сме компания на идеите, ангажирана с прилагането на авангардни техники за научноизследователска и развойна дейност, с цел създаване на решения, които подобряват околната среда и комфорта на хората.

Развитие на служителите

Нашите служители са най-ценният актив на фирмата ни. Ето защо, ние насърчаваме личностното и професионално развитие на нашите служители, инвестираме в тяхното обучение и вярваме в създаването на работна среда, където заслугите се възнаграждават, а разликите се уважават и одобряват.

Грижа за клиентите

Ние сме поели ангажимент за високи постижения по отношение на удовлетвореността на клиентите. Ние се вслушваме в нашите клиенти и се стремим да отговорим на разнообразните им нужди, чрез предоставяне на изключителни продукти и услуги

Бизнес практики

Нашата компания има дългогодишен ангажимент за поддържане на най-високите стандарти на професионално и етично поведение. Този ангажимент обхваща отношенията ни с нашите клиенти и доставчици, нашите конкуренти, местните общности, в които осъществяваме дейността си и разбира се нашите собствени служители.

Здраве и безопасност

Осигуряване на здравето и безопасността на нашите служители и клиенти, както и отговорно отношение към околната среда - това са две от основните ценности на нашата компания. Взимаме всички необходими мерки да осигурим работни места без риск, защита на нашите работници от аварии, а нашите продукти и услуги да са безопасни за потребителите.

Privacy Statement of AHI Carrier S.E Europe Air-Conditioning S.A

За AHI Carrier FZC

НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ДЖОЙНТ ВЕНЧЪР НА CARRIER ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ОВиК СИСТЕМИ ИЗВЪН САЩ

AHI е част от Darwish Bin Ahmed Group, U.A.E. основана през 1964 година. Холдингът DBA развива следните "основни" дейности посредством широко, диверсифицирано, инвестиционно порфолио и сграден фонд, собствени компании, партньорства, споразумения за представителство и джойнт венчъри.

  • Строително инженерство
  • Недвижими имоти и хотелиерство
  • Международното представителство на големи фирми производители
  • Бизнес инвестиции
  • Джойнт венчър с Carrier Corporation

AHI Carrier, известна по-рано като Air-conditioning & Heating International (AHI) стана джойнт венчър с Carrier на 18 декември 2008 г. Партньорството между Carrier и AHI датира от декември 1997 г., когато е подписано първото споразумение за дистрибуция на продукти Carrier в Русия и страните от ОНД (12 страни).

Toshiba Carrier Corporation е основана през 1999 като джойнт-венчър между подразделението за климатични системи на Toshiba Corporation и Carrier Corporation. Успехът дойде бързо и през 2000 г. бяхме възнаградени от Carrier с разширяване на нашите права за дистрибуторство в Източна и Централна Африка (15 страни). От създаването на джойнт венчър "AHI Carrier ", бяха добавени нови страни, като Близкия изток, Централна и Югоизточна Европа, Австралия, Нова Зеландия и Южна Африка (42 страни).

AHI Carrier поддържа гъвкава и настъпателна търговска структура (търговски офиси и мрежа от дилъри) и изгражда централизиран оперативен офис (Шаржа, ОАЕ) за следпродажбено обслужване. Стратегията е насочена към мащабни икономии и позволява на AHI Carrier да реагира бързо на възможностите в областта на продажбите, като паралелно изгражда конкурентна система на продуктовата спецификация и техническа поддръжка, координация на логистиката, финансиране и управленска информационна система (MIS).

Най-критичният фактор, който допринася за успешния опит на AHI за печеливш растеж е ангажиментът към доброто обслужване на фирмата - и този ангажимент ще става все по-значим в бъдеще. AHI Carrier управлява магазини TOTALINE в Австралия, Нова Зеландия и Близкия изток, където се отварят нови такива магазини. TOTALINE поддръжа на склад и продава пълна гама от  части за ОВиК и хладилна техника, консумативи и инструменти за приложение в жилищни и търговски сгради.

Map

В момента AHI Carrier разпространява ОВиК продукти с марките Carrier и Toshiba, съответно в 63 и 50 страни, на територията на четири континента.

Авторско право 1995-2014 TOSHIBA EMEA, всички права запазени.