България

AHI Carrier South Eastern Europe S.A.

АХИ Кериър ЕЙЧВАК България ЕООД

Търговски Център Европа Сграда 6, ет. 3. Офис 6
Бул. Искърско шосе №7, 1528

София

БЪЛГАРИЯ

Телефон: +35 929 483960

Факс: +35 929 483990

Email: bginfo@ahi-carrier.com

Уебсайт: www.toshiba-aircon.bg

Авторско право 1995-2014 TOSHIBA EMEA, всички права запазени.