MMC-AP_7HP

Таванен Монтаж

Основни характеристики

MMC AP 7HP

Осигурява много приятна и спокойна среда, бързо и равномерно разпределя въздуха за достигане на желаната температура в режим на охлаждане и отопление.

  • Този модел е най-доброто решение за тавани с липса на или с невъзможност за образуване на кухини.
  • Той може да се използва за широка гама приложения, но е идеалното решение за проекти за обновяване на сгради.
  • Уредът е снабден с дренажна тръба с високо повдигане (600 мм).
  • Оптимално управление на жалузите: ъгълът на въздушния поток се настройва автоматично на най-подходящата стойност според вашите нужди за охлаждане или отопление, а автоматичният режим на въртене дава възможност на въздушната струя да достигне до всички части на помещението.
  • Избираема позиция на тръбното съединение: три възможности (в горната, задната или дясната страна на уреда) за охлаждащото вещество и две възможности (в горната и задната страна на уреда) за дренажната тръба за конденз.

Авторско право 1995-2019 TOSHIBA EMEA, всички права запазени.