MML-AP_4H

Подов монтаж – шкаф

Основни характеристики

MML AP 4H

Този конзолен уред представлява най-добрия избор за проекти за обновяване на малки помещения, в които няма възможност за таванен или стенен монтаж.

  • Компактните размери и формата на уреда правят монтажа лесен и гъвкав.
  • Тръба за охлаждащо вещество и дренажна тръба с четири възможности за монтаж: в горната, задната, лявата или дясната страна на уреда.
  • Минимално необходимо пространство за монтаж и поддръжка. 
  • Еднакви размери на корпуса на шкафа за всички модели с различна мощност.

Авторско право 1995-2019 TOSHIBA EMEA, всички права запазени.