VN-HE

Топлообменник въздух-въздух

Основни характеристики

VN HE

Уредът използва изходящия въздух за предварителна обработка на входящия въздух, като по този начин намалява натоварването при охлаждане или отопление, както и общия размер на необходимата климатична система.

  • Предлагат се 9 модела с диапазон на въздушния поток от 150 до 2000 м3/ч.
  • Климатиците и топлообменниците се управляват с една и съща система с основна шина (TCC-LINK).
  • Автоматично превключване към ефективен режим на работа: уредът автоматично се превключва към режим на топлообмен и нормална вентилация според работните условия.
  • Свободно охлаждане – осигурява свеж външен хладен въздух за намаляване на температурата на въздуха в помещението, когато външната температура е по-ниска от температурата на въздуха в помещението.
  • Обемното съотношение на въздушния баланс може да се променя, за да съответства на средата и мястото, на което се използва уредът.
  • Лесен монтаж и поддръжка. Уредът може да се монтира хоризонтално или с горната част надолу.

 

Авторско право 1995-2019 TOSHIBA EMEA, всички права запазени.