Административни сгради

Наименование на проект

JUMBO TOY STORES

Разположение Greece

Наименование на проект

EUROBANK BRANCHES

Разположение Greece

Наименование на проект

FORT NOKS

Разположение Bulgaria

Наименование на проект

ASMITA GARDENS

Разположение Romania

Наименование на проект

SEM

Разположение Cyprus

Авторско право 1995-2019 TOSHIBA EMEA, всички права запазени.