Публичен сектор

Наименование на проект

PRIME MINISTER BUILDING

Разположение Albania

Наименование на проект

MULTIFUNCTIONALCENTER

Разположение Albania

Наименование на проект

BUILDING OF THE EUROPEAN COMISSION

Разположение Sofia - Bulgaria

Авторско право 1995-2019 TOSHIBA EMEA, всички права запазени.